Archive for 22 września 2016

Żebrak

Chcę być jak żebrak wobec Boga   Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie […]

  Kontynuuj
  22 września 2016   1 comment

Miłosierdzie czy ofiara

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Mt 9, 12-13)   Jakie jest moje życie wobec otaczającego świata? Świata, w którym są nasi bracia i siostry – Boże dzieci. Tak, tymi Bożymi dziećmi […]

  Kontynuuj
  22 września 2016   1 comment