Inicjatywy

Spotkania wspólnoty

Podstawą działalności naszej wspólnoty są cotygodniowe spotkania, podczas których dzielimy się Słowem Bożym, uwielbiamy Boga w Duchu i Prawdzie, śpiewem, tańcem i na wszelki inne sposoby, na które poprowadzi nas Duch Święty. Mamy także możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu we wtorki oraz dzielenia się świadectwami Bożego działania w naszym życiu. Na koniec każdego spotkania zwykle modlimy się za wszystkich chorych i potrzebujących. Wspólnota spotyka się w każdy wtorek i piątek (z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca i niektórych świąt).

→ Sprawdź, gdzie odbywają się spotkania wspólnoty!

→ Sprawdź terminy najbliższych spotkań w Kalendarzu!

Posługi i rekolekcje

Odpowiadając na zaproszenia z całego kraju, Wspólnota “Głos Pana” prowadzi liczne spotkania i rekolekcje. Członkowie wspólnoty wygłaszają konferencje, posługują podczas mszy z modlitwą o uzdrowienie, modląc się za chorych i wszystkich potrzebujących. Prowadzimy też ewangelizację i głosimy Dobrą Nowinę w naszym mieście oraz w wielu innych miejscach, gdzie jesteśmy zapraszani.

→ Sprawdź, gdzie już posługiwaliśmy!

Sprawdź aktualny kalendarz posług!

Zaproś nas poprzez formularz kontaktowy!

Comiesięczne parafialne msze z modlitwą o uzdrowienie

W drugiej połowie 2015 roku rozpoczęliśmy cykl mszy z modlitwą o uzdrowienie. Odbywają się one najczęściej wieczorem w pierwsze niedziele miesiąca.

Skorzystaj z kalendarza, aby sprawdzić najbliższy termin najbliższej mszy!

Modlitewna Linia Telefoniczna

W każdy poniedziałek i czwartek przed dwie godziny mamy czynny jeden numer telefonu, pod którym pełni dyżur osoba posługująca modlitwą wstawienniczą i o uzdrowienie. Zachęcamy do skorzystania z tej inicjatywy. Zadzwoń i przekonaj się, jak wielkie rzeczy może zrobić nasz Bóg nawet przez telefon!

Sprawdź godziny i numer telefonu w wydarzeniu!

Ewangelizacja w Skierniewicach

W ostatnich latach prowadziliśmy comiesięczną ewangelizację uliczną na terenie naszego miasta. Głosiliśmy Dobrą Nowinę i modliliśmy się za każdego, kogo udało się spotkać. Obecnie wspólnota zajmuje się posługą ewangelizacyjną na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Rekolekcje w szkołach

W ciągu ostatnich lat kilka razy prowadziliśmy rekolekcje w skierniewickich szkołach i dzieliliśmy się naszym świadectwem z młodzieżą m.in. w ZS nr 3 im. Wisławy Szymborskiej oraz LO im. Bolesława Prusa w 2015 roku. Spotkania przyniosły wspaniałe owoce. Wielu uczniów i pracowników szkół oddał swoje życie Jezusowi. Kilka osób zostało z nami do dziś i włączyło się do wspólnoty.

Przerwy Uwielbienia

Członkowie naszej wspólnoty, którzy pracują lub uczą się w skierniewickich szkołach ponadgimnazjalnych, zapoczątkowali w swoich szkołach inicjatywę modlitwy i uwielbienia Boga podczas długich przerw między lekcjami. Czas ten jest przeznaczony dla uczniów i pracowników szkół. Podczas przerw dzielimy się Słowem, gramy i śpiewamy na cześć Pana i modlimy się za siebie oraz szkołę. Dotychczas takie spotkania przez kilka lat odbywały się w ZS nr 3 im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach. Obecnie w Przerwie Uwielbienia można wziąć udział w LO im Bolesława Prusa w Skierniewicach.

Msze z modlitwą o uzdrowienie z Marią Vadią

Msze z modlitwą o uzdrowienie, podczas których głosi Dobrą Nowinę i posługuje chorym charyzmatyczka ze Stanów Zjednoczonych – Maria Vadia, stały się już tradycją w Skierniewicach. Takie msze odbywają się raz lub dwa razy w roku. Są ogłaszane z dużym wyprzedzeniem i przyciągają tłumy wiernych z najodleglejszych zakątków naszego kraju.

Sprawdź najnowsze wydarzenia w Polsce, które prowadzi Maria Vadia!