Kontakt


Nasza lokalizacja & Dane kontaktowe

Parafia Miłosierdzia Bożego
96-100 Skierniewice
ul. św. S. Faustyny Kowalskiej 1

Osoby

Zwierzchnik kościelny wspólnoty – ks. kan. mgr lic Robert Kwatek

Lider świecki wspólnoty – Marcin Zieliński

Adres mailowy

glospana.skierniewice@gmail.com

Darowizny

Darowizny przeznaczone na działalność ewangelizacyjną Wspólnoty Uwielbienia “Głos Pana” można wpłacać na konto parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach z dopiskiem: “Głos Pana”.

Numer konta: 15 1240 3321 1111 0010 7867 9613