Nasza misja

Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dając tym samym nam wszystkim – wierzącym ochrzczonym, autorytet w Jego Imieniu. Jesteśmy synami i córkami Boga i zgodnie z Jego obietnicą chcemy nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie idziemy. Wierzymy, że Ewangelia niesie ze sobą moc, by uzdrawiać chorych, uwalniać zniewolonych i przemieniać życia tych, którzy ją przyjmują. Księga Izajasza w rozdziale 53 mówi o tym, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. Jako wspólnota, głęboko wierzymy w tą prawdę, którą przekazuje nam Słowo Boże oraz obietnice zawarte w ostatnim nakazie misyjnym (Mk 16,15-18)

Głęboko wierzymy, że tym, czego najmocniej potrzebujemy dziś w Kościele,  jest powrót do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Członkowie naszej wspólnoty, przeżywając osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, doświadczyli przemiany swojego życia, jak i życia swoich rodzin. Wielu z nas zostało uzdrowionych fizycznie, uwolnionych z depresji, lęków i bezsensu życia, znajdując pasję w życiu, którą jest żywy Bóg – Jezus Chrystus. Jako wspólnota pragniemy angażować się w dzieło Nowej Ewangelizacji, które jak wierzymy, przyniesie nowy ogień do życia wierzących, którzy już go zatracili albo nigdy go nie doświadczyli. Jesteśmy zapraszani do prowadzenia modlitw o uzdrowienie, wieczorów chwały, rekolekcji parafialnych oraz formacji dla wspólnot w całej Polsce i poza granicami kraju. Dzielimy się naszym świadectwem i doświadczeniem oraz staramy się wprowadzać innych w posługiwanie charyzmatami oraz uwielbienie w Duchu i Prawdzie.