Nazwa i logo


Nazwa wspólnoty

Wspólnota Uwielbienia

Od początku naszego istnienia identyfikowaliśmy się z nazwą Wspólnota Uwielbienia. Już od pierwszych spotkań uwielbienie naszego Boga jest  głównym celem, dla którego się gromadzimy. Zawsze byliśmy po prostu Wspólnotą Uwielbienia ze Skierniewic. Od początku istnienia wspólnoty uwielbienie stawało się treścią naszego życia, pokarmem, który dawał wzrost i pogłębiał naszą relację z Bogiem. Dynamicznie rozszerzająca się działalność wspólnoty, liczba posług, wyjazdów i kontaktów z innymi wspólnotami w kraju oraz za granicą, skłoniły nas do poszukiwania odpowiedzi, kim jesteśmy i do czego Bóg nas powołał. Zwróciliśmy się o pomoc do Tego, który wie wszystko. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać!

“Głos Pana”

Po niedługim czasie, w sierpniu 2013 roku, kilka osób dostało Słowo od Pana oparte na słowach Psalmu 29.

Przyznajcie Panu, synowie Boży,
przyznajcie Panu chwałę i potęgę!
2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

3 Głos Pański ponad wodami,
zagrzmiał Bóg majestatu:
Pan ponad wodami niezmierzonymi!
4 Głos Pana pełen potęgi!
Głos Pana pełen dostojeństwa!
5 Głos Pana łamie cedry,
Pan łamie cedry Libanu,
6 sprawia, że Liban skacze niby cielec
i Sirion niby młody bawół.

7 Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,
8 głos Pana wstrząsa pustynią,
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
9 Głos Pana zgina dęby,
ogałaca lasy:
a w Jego pałacu wszystko woła: “Chwała!”

10 Pan zasiadł [na tronie] nad potopem
i Pan zasiada jako Król na wieki.
11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi,
niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.

Słowo potwierdzało się kilkakrotnie także poza wspólnotą. Bóg potwierdził nam do czego nas wzywa. Zostaliśmy powołani do tego by stać się Jego głosem, by przemawiać w Jego imię i potrząsać miejscami, do których Pan nas pośle. Mamy stać się głosem proroczym i zwiastunem Ewangelii w dzisiejszym świecie. Właśnie to przygotował dla nas nasz dobry Ojciec i w to powołanie nieustannie wchodzimy!


Logo wspólnoty

Szybko pojawiła się kolejna potrzeba – logo wspólnoty. Na nie musieliśmy czekać nieco dłużej. Po wielu tygodniach modlitwy, poszukiwań i prób określiliśmy w końcu, co powinien zawierać i wyrażać nasz znak. Owocem naszego trudu i współpracy z Duchem Świętym jest poniższe logo, które oficjalnie jest symbolem Wspólnoty Uwielbienia “Głos Pana” od początku 2016 roku.

Symbolika logo

Najważniejsze miejsce zajmuje KRZYŻ, na którym nasz Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie.

W znaku można zauważyć motyw TRĄBY symbolizującej GŁOS naszego Pana, pełen potęgi i dostojeństwa, który wstrząsa pustynią (Ps 29), Głos który niszczy każdy mur na naszej drodze, niczym mury Jerycha (Joz 6,20). Jest to oczywiście bezpośrednie odniesieniem do nazwy wspólnoty.

Kształt logo przypomina OGIEŃ. To symbol odnoszący się do Ducha Świętego, mocy i namaszczenia od Pana. Jezus chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ogień stał się symbolem obecności Ducha Świętego już w dniu zesłania Go na Apostołów w Wieczerniku (Dz 2).

Dociekliwi mogą także doszukać się w kształcie logo subtelnego konturu granic POLSKI, na której ramiona krzyża wskazują miejsce, z którego pochodzi nasza wspólnota. Z naszej ziemskiej Ojczyzny rozchodzi się płomień wiary, który obejmie całą Europę. Można też zinterpretować ten znak jako Głos Boga przemawiający przez Polskę. Jest to prorocze Słowo dla Polski i dla Europy. Spraw Panie, by się spełniło!!!