Krzysztof Sowiński

Jezus zbawił mnie 24 września 2014 roku. Wypełnił puste serce, które łaknęło Jego samego od początku istnienia, nawet nie wiedząc, że to On jest odpowiedzią na to pragnienie. Uwolnił mnie od licznych problemów emocjonalnych, wyrzucił z mego życia uzależnienia i zniewolenia. Od momentu spotkania Zbawiciela najbardziej pragnę nieść Jego miłość tym, którzy najbardziej tego potrzebują – narkomanom, alkoholikom i ludziom odrzuconym przez społeczeństwo, będących na dnie. Jestem wielbicielem słowa pisanego, zabawy nim oraz wszelkich form szerzenia Dobrej Nowiny poprzez muzykę. Lubię uprawiać sport pod każdą postacią i wierzę, że Bóg chce, aby nasze ciała były przez nas samych utrzymywane w dobrej kondycji – w końcu są świątyniami Ducha Świętego! We wspólnocie jestem jednym z Liderów Uwielbienia, zajmuję się również dzieleniem słowem na naszych piątkowych spotkaniach i prowadzeniem ulicznej ewangelizacji w Warszawie.